Staat van het Nederlands

Project Details

Layman's description

Wat is de positie van het Nederlands in onze superdiverse samenleving, nu en in de toekomst ten opzichte van andere talen, zoals het Engels, Frans, Duits, en verschillende migrantentalen? Het project richt zich op de taalkeuze die inwoners in Vlaanderen en Nederland maken in verschillende maatschappelijke domeinen. Concreet: in welke situaties kiezen mensen voor Nederlands, en in welke situaties voor Frans, Fries, Chinees, Tamazight, Turks, of een andere taal? Bijvoorbeeld: bij vrienden en familie, op school of op het werk, op Facebook, als ze een film kijken of een boek lezen, etc. Gegevens over de taalkeuze in verschillende maatschappelijke domeinen worden in de eerste plaats verzameld met een grootschalige online enquête. Waar mogelijk worden de enquêtegegevens aangevuld met extra gegevens. Het gaat daarbij enerzijds om bestaande, betrouwbare en periodiek herhaalde dataverzamelingen van marktonderzoeksbureaus of overheden; anderzijds om cijfers die handmatig worden verzameld door de onderzoekers zelf (bijvoorbeeld: turven van de talen waarin vacatures zijn geschreven). Internet: . Project in samenwerking met: Nederlandse Taalunie (NTU), Universiteit Gent.
StatusFinished
Effective start/end date28/01/201601/01/2021

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.