தமிழிலும் மலாயிலும் மொழியியல் சந்திப்புகள்

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientificpeer-review

Original languageUndefined
Title of host publicationஊர் திரும்பியவர், வேர் ஊன்றியவர்: தென்கிழக்காசியாவிலும் சிங்கப்பூரிலும் தமிழர்
EditorsA. Mahizhnan, N. Gopal
Place of PublicationSingapore
Publisher Indian Heritage Centre & Institute of Policy Studies
Pages156-174
Publication statusPublished - 2021

Cite this