Find Research Outputs

Search in all content

Filters for Research Output

Search concepts
Selected filters

[Review of: H. Buddingh', Geschiedenis van Suriname (Utrecht 1995)]

Sens, A., 1997, In : Kleio. 38, 6, p. 42 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: H. Cazes (2010) Bonaventura Vulcanius, Works and Networks, Bruges 1538 - Leiden 1614]

Nellen, H. J. M., 2012, In : Renaissance Quarterly. 65, 1, p. 189-191

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC (Zutphen 1994)]

Sens, A., 1995, In : Kleio. 36, 6, p. 37 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: H.H. Munske (2001) Handbuch des Friesischen / Handbook of Frisian Studies]

Dyk, S., 2003, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 52, p. 77-87

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
39 Downloads (Pure)
25 Downloads (Pure)

[Review of: H.L. Cox (2000) Van Dale Spreekwoordenboek: Nederlands, Fries, Afrikaans, Engels, Duits, Frans, Spaans, Latijn]

van der Kuip, F. J., 2001, In : It Beaken. 63, 1, p. 34-36

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
44 Downloads (Pure)

[Review of: H. van Zwet (2009) Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier]

Kappelhof, A. C. M., 2011, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 126, 2, p. 118-120

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: Hans-Joachim Torke and John-Paul Himka, eds. (1994), German-Ukrainian Relations in Historical Perspective]

Berkhoff, K. C., 1996, In : Journal of Ukrainian Studies. 21, 1-2, p. 268–270 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: Harriet Murav and Gennady Estraikh, eds. (2014), Soviet Jews in World War II: Fighting, Witnessing, Remembering]

Berkhoff, K. C., 2015, In : The Soviet and Post-Soviet Review. 42, 2, p. 229-232 4 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: Helmut Schaller (2002), Der Nationalsozialismus und die slawische Welt]

Berkhoff, K. C., 2004, In : Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 52, 3, p. 473-473 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: Hinton (2014) Hidden Genocides: Power, Knowledge, Memory]

Üngör, U. U., 2014, In : Genocide Studies International . 8, 3, p. 101-102

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: Hiroaki Kuromiya (2012), Conscience on Trial: The Fate of Fourteen Pacifists in Stalin’s Ukraine, 1952–1953]

Berkhoff, K. C., Jul 2013, In : Slavonic and East European Review. 91, 3, p. 658-660 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

File
74 Downloads (Pure)

[Review of: I.A.R. De Smet (2006) The making of Jacques-Auguste de Thou (1553-1617)]

Nellen, H. J. M., 2007, In : Nieuwsbrief Neolatinistenverband. 20, p. 38-42

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: I. Arita. 'The Smallpox Eradication Saga: An Insider's View]

Neelakantan, V., 2011, In : Wellcome History. 46, p. 22

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: I.C. Jarvie (2011) The SAGE Handbook of The Philosophy of Social Sciences]

Bosch, R., 2011, In : Philosophy of the Social Sciences. 41, 4

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: I. S. Koropeckyj, ed. ( ), Ukrainian Economic History: Interpretive Essays]

Berkhoff, K. C., 1992, In : Tijdschrift voor geschiedenis. 105, 4, p. 734-734 1 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: I Huysman (2009) Beatrix en Constantijn. De briefwisseling tussen Beatrix de Cusance en Constantijn Huygens 1652-1662]

van Miert, D. K. W., 2011, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 126, 1, p. 101-102

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Calmette (1996) Die großen Herzöge von Burgund]

Brand, A. J., 1997, In : Das Historisch-Politische Buch. 45, heft 9/10, p. 368-368

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. de Jong, G. Prince en H. s'Jacob, Niet-westerse geschiedenis. Benaderingen en thema's (Assen 1998)]

Sens, A., 1999, In : Tijdschrift voor geschiedenis. 112, 1, p. 120-121 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: J. de Lang (2011) Dienaar van koloniaal Nederland. Frederik Christiaan Hendrik Hirschman (1870-1935)]

Anten, J., 2012, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 127, 2

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. de Moor (2012) Dokter de Moor; Spoedarts in de Eerste Wereldoorlog]

van Bergen, L., 2012, In : Militaire spectator. 7/8, p. 358-360

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
47 Downloads (Pure)

[Review of: J.H. de Vey Mestdagh (1995) Liber sigillorum. De zegels in het archief van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, 1200-1811]

Mol, J. A., 1995, In : SIGNUM: Nieuwsbrief. 7, p. 91-96

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

Open Access
File
27 Downloads (Pure)

[Review of: J. Haafner, Verhandeling over het nut der zendelingen en zendelingsgenootschappen. Een kritiek op zending en kolonialisme (Hilversum 1993)]

Sens, A., 1996, In : Theoretische Geschiedenis. 23, 2, p. 224-226 3 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: J.J.M. de Hart (2005) Voorbeelden & Nabeelden]

Margry, P. J., 2007, In : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 4, 1, p. 157-158

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: J.J. van Moolenbroek (1999) Mirakels historisch. De exempels van Caesarius van Heisterbach over Nederland en de Nederlanders]

Mol, J. A., 2002, In : It Beaken. 64, p. 166-168

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Jansen van Galen (2013) Afscheid van de koloniën]

Oostindie, G. J., 2013, In : Openbaar Bestuur. p. 34-36

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J.L. Kool-Blokland (1990) De zorg gewogen. Zeven eeuwen godshuizen in Middelburg]

Brand, A. J., 1993, In : Tijdschrift voor sociale geschiedenis. 19/2, p. 238-239

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J.M. Bos (1995) Archeologie van Friesland]

Mol, J. A., 2000, In : It Beaken. 61, p. 235-236

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. M. E. Featherstone (1989), The Life of Paisij Velyčkovs'kyj]

Berkhoff, K. C., 1992, In : Tijdschrift voor geschiedenis. 105, 1, p. 111-112 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

[Review of: J.M. Lanza (2007) From Wives to Widows in Early Modern Paris. Gender, Economy, and Law]

Schmidt, A., 2010, In : International Review of Social History. 55, p. 137-139

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J.M. van Winter (1998) Sources concerning the Hospitallers of St John in the Netherlands, 14th-18th Centuries]

Mol, J. A., 1999, In : Millennium: tijdschrift voor middeleeuwse studies. 13, p. 76-80

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Mertens (1995) Miscellanea de Juncis. opstellen over de balije Biesen, opgedragen aan de heer H. Vandermeulen]

Mol, J. A., 1997, In : BMGN - Low Countries Historical Review. 112, p. 539-540

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

35 Downloads (Pure)

[Review of: J. Oosterholt (2005) De bril van Tachtig. Het beeld van de 19e-eeuwse Nederlandse dichtkunst]

Rock, J., 2007, In : De Negentiende Eeuw. 31, 3, p. 204-205

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Rosendaal (2009) Nijmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking]

Translated title of the contribution: Review of 'Nijmegen '44. Verwoesting, verdriet en verwerking'Ribbens, K., 2009, In : Jaarboek Numaga. LVI, p. 202-203 2 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: J. Sytsema (1998) De 17 Keuren en de 24 Landrechten in de Ommelander Rechtshandschriften]

Nijdam, J. A., 1999, In : It Beaken. 61, p. 217-220

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

File
57 Downloads (Pure)

[Review of: J. Venema (2010) Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World]

Looijesteijn, H., 2011, In : Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. 8, 4, p. 136-137

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewProfessional

[Review of: James Miles Foley: Oral Tradition and the Internet. Pathways of the Mind]

Meder, T., 2014, In : Fabula. 55, 3 / 4, p. 342 345 p.

Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific