A. Feitsma, Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige

Translated title of the contribution: A. Feitsma, Between Hemsterhuis and Grimm. Joast Hiddes Halbertsma as linguist

E. van der Geest (Editor), F.J. van der Kuip (Editor), J. Noordegraaf (Editor)

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Leven en werk van de taalkundige, schrijver en predikant Joast Hiddes Halbertsma 1789-1869) hebben steeds opnieuw de aandacht weten te trekken, zowel in Friesland als daarbuiten. In de jaren 1994-2003 heeft Tony Feitsma (1928-2009) uitgebreid onderzoek verricht naar de veelzijdige Friese taalgeleerde en daarover in een reeks van publicaties verslag gedaan. In de bundel Tussen Hemsterhuis en Grimm. Joast Hiddes Halbertsma als taalkundige is een aantal van haar belangrijkste artikelen over Halbertsma bijeengebracht. Bij haar onderzoek ging het Feitsma om de positie die Halbertsma innam tussen de oudere taalwetenschappers uit de achttiende eeuw en historisch-vergelijkende taalonderzoekers van zijn eigen tijd zoals Jacob Grimm. Via de bestudering van het begrip analogie in de Friese taalwetenschap is Tony Feitsma terechtgekomen bij Halbertsma en zijn relaties buiten Friesland. Vanuit de constatering dat Halbertsma als taalkundige tot dan toe vooral beschreven was met het accent op zijn rol in Friese kring ontstond de behoefte om de taalkundige ideeën van Halbertsma in een bredere context te bestuderen dan tot dan toe gedaan was. Doel was om een beeld van hem te krijgen als taalkundige en taalideoloog tegen de achtergrond van de grote veranderingen die zich voltrokken in het taalkundig Europa van de eerste helft van de negentiende eeuw. Daartoe heeft Feitsma stuk voor stuk zijn buitenlandse contacten en de discussies die hij met hen voerde, onderzocht. Uitgangspunt daarbij waren in de eerste plaats de vragen met welke voorgangers hij verwant was en of er misschien concrete invloeden aan te wijzen waren, en in de tweede plaats de vragen hoe Halbertsma zelf te werk ging en hoe dat bezien moet worden in het kader van de ideeën en werkwijze van zijn tijd. Het is de verdienste van Tony Feitsma geweest dat zij daarmee ook de indertijd befaamde Nederlandse Schola Hemsterhusiana nadrukkelijk weer de haar toekomende plaats heeft gegeven in de contemporaine Europese taalwetenschap. De meertaligheid van deze bundel is dan ook niet toevallig. Tussen Hemsterhuis en Grimm geeft tevens een goed beeld van Tony Feitsma’s wetenschappelijke arbeid als geheel: integer en zichzelf steeds verantwoordend, op zoek naar een waarheidsgetrouw beeld van de werkelijkheid, maar de polemiek zeker niet schuwend als die waarheid in haar ogen geweld werd aangedaan.
Translated title of the contributionA. Feitsma, Between Hemsterhuis and Grimm. Joast Hiddes Halbertsma as linguist
Original languageMultiple
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherAfûk / Fryske Akademy
Number of pages298
ISBN (Print)978-90-6273-895-3
Publication statusPublished - 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A. Feitsma, Between Hemsterhuis and Grimm. Joast Hiddes Halbertsma as linguist'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this