Beleidsaanpak bevolkingskrimp in het buitenland: Noordoost Schotland, Nord-Pas-de-Calais en Brandenburg

K.I.M. van Dam, R. Galjaard, M.I. Harkink, P. McCann, L.J.G. van Wissen

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Het doel van dit onderzoek naar de beleidsaanpak van bevolkingsdaling in drie buitenlandse regio's (Noordoost Schotland, Nord-Pas-de-Calais en Brandenburg) is te leren van de kennis en de ervaringen en deze te ontsluiten om ze te kunnen gebruiken in de Nederlandse (regionale) aanpak. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 1. Wat zijn de belangrijkste oorzaken en gevolgen van bevolkingsdaling in de drie regio’s? 2. Welke maatregelen (incl. bekostigingssystematiek) zijn er sinds 2000 in deze drie krimpregio’s door overheden (gemeenten, provincies en Rijk) en eventuele samenwerkingspartners (maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven) genomen om in te spelen op de gevolgen van bevolkingsdaling op wonen, voorzieningen en invullen vrijkomende ruimte? 3. Op welke manier hebben de overheden en eventuele samenwerkingspartners in de drie krimpregio’s voldaan aan tijdige bewustwording, duidelijke bestuurlijke rolverdeling, bestuurskracht, effectieve bekostigingssystematiek?
Original languageUndefined
Place of PublicationDen Haag
PublisherMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid
Number of pages160
VolumePublicatienummer B-5317
Publication statusPublished - 2010

Cite this