Evelyn Bosma onderzoekt de wisselwerking tussen tweetaligheid en cognitie. Het gaat om een longitudinale studie met drie opeenvolgende jaarlijkse metingen. Hierin volgt Bosma de taal- en cognitieve ontwikkeling van een groep van 120 Fries-Nederlandse tweetalige kinderen die 5 of 6 jaar oud waren op het eerste meetmoment. De Friese en Nederlandse taal vertonen grote overlap op het gebied van woordenschat en morfosyntactische structuur. Bosma gebruikt die overlap om te onderzoeken hoe gelijkenissen tussen talen interactie vertonen met variabelen zoals taalinput, de leeftijd van eerste blootstelling aan een tweede taal en cognitief functioneren. Daarnaast kijkt zij of het opgroeien met twee nauw verwante talen een effect heeft op de cognitieve capaciteiten van kinderen.
Original languageEnglish
QualificationDoctor (dr.)
Promotor/Co-promotor
Print ISBNs9789463322195
StatePublished - 02 Oct 2017

ID: 5487776