Briefwisseling van Johan de Witt (1625-1672)

Translated title of the contribution: Correspondence of Johan de Witt (1625-1672)

E.C.M. Huysman (Developer)

Research output: Non-textual formWebsiteProfessional

Abstract

ohan de Witt werd geboren op 24 september 1625 te Dordrecht als zoon van Jacob de Witt en Anna van den Corput en broer van Cornelis de Witt. Johan ging eerst naar de Latijnse school in Dordrecht, studeerde rechten in Leiden en promoveerde in Frankrijk. Hij vestigde zich in 1647 als advocaat in Den Haag, werd in 1650 pensionaris van Dordrecht en in 1653 raadpensionaris van Holland. Als raadpensionaris was hij de hoogste ambtenaar van het gewest Holland, voorzitter van de Hollandse Staten en lid van de Hollandse afvaardiging in de Staten-Generaal waar hij optrad als woordvoerder. Johan de Witt was verantwoordelijk voor zowel het binnenlandse als buitenlandse beleid en was zo bijna twintig jaar lang een van de meest invloedrijke figuren in de Republiek. Johan trouwde met Wendela Bicker (1635-1668) en kreeg in totaal acht kinderen waarvan er drie jong stierven.

Johan de Witt schreef en ontving als raadpensionaris bijzonder veel brieven. Zijn briefwisseling is hierdoor zeer veelzijdig en bestaat onder meer uit brieven van belangrijke staatslieden, buitenlandse ambtsdragers, legeraanvoerders, wetenschappers, kunstenaars, familieleden en talloze verzoeken om een recommandatie.Verreweg de meeste brieven zijn geschreven in de periode 1653-1672, terwijl een kleiner deel uit de periode vóór 1653 dateert. Na zijn dood is zijn persoonlijk archief overgedragen aan de staat en wordt nu bewaard op het Nationaal Archief: inventaris Raadpensionaris De Witt, 3.01.17.

Hoewel Johan de Witt een van de bekendste personages uit de vaderlandse geschiedenis is, is er betrekkelijk weinig onderzoek naar hem gedaan. Dit heeft voor een deel te maken met het feit dat de briefwisseling van Johan lange tijd slechts beperkt toegankelijk is geweest. Het Nationaal Archief legt momenteel de laatste hand aan een herinventarisatie en zal de collectie binnenkort volledig beschikbaar stellen voor onderzoek. Het Huygens ING heeft een project gestart met als uitgangspunt de online publicatie van de zesdelige bronneneditie van R. Fruin, N. Japikse en G.W. Kernkamp, Brieven aan en Brieven van Johan de Witt (1906-1919). Deze publicatie, die een selectie bevat van 3.038 brieven, wordt gedigitaliseerd en ontsloten op metadata als datum, correspondent, plaats, etc. In samenwerking met het Nationaal Archief en Early Modern Letters Online – EMLO – (een project van Cultures of Knowledge dat deel uitmaakt van Oxford University en Bodleian Library) beoogt het Huygens ING deze digitale collectie aan te vullen met brieven van en aan Johan de Witt die niet in de gedrukte editie zijn opgenomen. Daartoe is in september 2016 een aanvang gemaakt, waarna eind 2017 een eerste versie online raadpleegbaar zal zijn. Tot die tijd zal deze website vooral dienen om nieuws over het project en andere aan Johan de Witt gerelateerde zaken aan te kondigen. Volg ons ook via Twitter: @JohandewittNL
Translated title of the contributionCorrespondence of Johan de Witt (1625-1672)
Original languageDutch
PublisherHuygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Publication statusPublished - 22 Dec 2016

Keywords

  • correspondence

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Correspondence of Johan de Witt (1625-1672)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this