Documents

  • vandenBremer-Limosa

    Final published version, 919 KB, PDF-document

    Request copy

Links

Tjiftjaf Phylloscopus collybita en Fitis Phylloscopus trochilus zijn twee nauw verwante insectivore loofzangers, die op basis van de zang gemakkelijk te onderscheiden zijn in het broedseizoen. Beide soorten behoren tot onze talrijkste broedvogels en kennen al decennia een wijde verspreiding met een voorkomen in meer dan 93% van alle Nederlandse atlasblokken (5x5 km). Tjiftjaf en Fitis hebben verschillende trekstrategieën. De soorten vertonen een contrasterende aantalsontwikkeling, waarbij de Tjiftjaf een overwegend positieve- en de Fitis een overwegend negatieve trend laat zien.
Original languageDutch
Pages (from-to)36-44
JournalLimosa
Volume92
Publication statusPublished - 2019

    Research areas

  • national

ID: 11649709