De angst voor vergrijzing, bevolkingskrimp en bevolkingspolitiek

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

132 Downloads (Pure)

Abstract

Bevolkingskrimp en vergrijzing boezemen angst in en zetten menig regering aan om een groei van het kindertal te stimuleren. Jarenlang werd bevolkingspolitiek als een taboe gezien, maar in alle landen valt een ommezwaai te bespeuren waarbij behoud van nationale identiteit en economische gronden de boventoon voeren. In werkelijkheid is de krimp de komende dertig jaar, zeker in Nederland en andere West-Europese landen, beperkt en lijkt de angst eerder ingegeven door selectieve waarneming dan een nuchtere analyse. De angst lijkt wel gerechtvaardigd voor Oost-Europa, waar het kindertal ver onder het vervangingsniveau ligt en emigratie de boventoon voert. Voor de wereld als geheel neemt echter de groei toe, vooral door de groei van de bevolking in ontwikkelingslanden. Deze groei zal de komende veertig jaar onverminderd voortgaan, ondanks een dalende vruchtbaarheid. Met het oog op eindige, niet hernieuwbare hulpbronnen zou de geleidelijke afname van bevolkingsgroei wel eens een verborgen zegen voor de wereld kunnen zijn.
Original languageDutch
Pages (from-to)257-277
JournalB en M: tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij
Volume35
Issue number4
Publication statusPublished - 2008

Cite this