De leden van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Een demografisch perspectief: 1808 to 2008

D.J. van de Kaa, Y. de Roo

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Vanaf de oprichting van de Akademie van Wetenschappen in 1808 tot 1 januari 2008 kregen 2820 beoefenaren van de wetenschap of de schone kunsten het bericht dat hun verdiensten erkenning hadden gevonden door een benoeming in dit "geleerd genootschap". Wie waren die geleerden, en eerder ook kunstenaars, wie de eer van een benoeming ten deel is gevallen?In dit boek zijn alle namen van leden, zowel de Nederlanders als de buitenlanders terug te vinden, met vermelding van datum en categorie van benoeming en vakgebied. Kern van het boek vormt een, demografisch getinte analyse van het ledenbestand van de Koninklijke Akademie.Nagegaan wordt hoe de omvang van het bestand in de loop van twee eeuwen varieerde, welke categorieën leden werden onderscheiden, waar ze geboren waren, wat hun gemiddelde leeftijd bij benoeming en bij overlijden was, waar ze woonden en waar ze stierven. Binnen de Akademie kan de studie bijdragen tot het telkens opnieuw actuele onderwerp: "Hoe het genootschap, als het voornaamste adviesorgaan van de regering over wetenschappelijke aangelegenheden, het best geïnformeerd, internationaal georiënteerd en gezaghebbend te houden?'.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Number of pages422
Volume8
ISBN (Print)978-90-6984-552-4
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameBijdragen tot de geschiedenis vn de KNAW

Cite this