De rol van transcriptiefactoren in de differentiatie van beenmergstamcellen naar immuuncompetente T lymfocyten

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

92 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
JournalMediator
Publication statusPublished - 1993

Cite this