De vervaldatum van ons brein

M. Reuser

Research output: Chapter in book/volumeChapterScientific

472 Downloads (Pure)

Abstract

Vergrijzing en verhoogde levensverwachting van de babyboomcohorten zorgen voor een belangrijke toename van het aantal mensen met dementie. Meer vrouwen dan mannen krijgen te maken met dementie, simpelweg omdat ze ouder worden. Gemiddeld leven mannen en vrouwen na hun 55e respectievelijk 1,7 en 2,7 jaar met dementie. Verschillen in opleiding tonen echter interessante verschillen in de kans op dementie die bevestigd worden door ons onderzoek: hoger opgeleiden hebben een lagere kans op dementie dan laagopgeleiden. Als de diagnose dementie bij hoger opgeleiden eenmaal is vastgesteld, is het stadium van cognitief verval meestal verder gevorderd en is de sterfte hoger. Dit verschijnsel, in lijn met de cognitievereservetheorie, leidt tot een significante korte levensverwachting met dementie voor hoger opgeleiden. Veel studies hebben gedemonstreerd dat er grote verschillen bestaan in het voorkomen van ziekten tussen mensen uit hoge en lage sociaaleconomische klassen. Zo komen diabetes, hartaandoeningen, migraine, astma en COPD meer dan twee keer zo vaak voor bij laagopgeleiden als bij hoogopgeleiden (CBS, 2007). Ook blijkt dat mensen met een lage sociaaleconomische status vaker depressief zijn, vaker lijden aan angststoornissen en vaker verslaafd zijn (De Graaf et al., 2010). Nu blijkt dat ook in termen van cognitief functioneren op hoge leeftijd mensen met een hogere opleiding aan het langste eind trekken. Hoe de relatie en wisselwerking tussen opleiding en cognitie precies werkt, verdient meer aandacht in vervolgonderzoek. In ieder geval lijkt er bewijs te zijn dat ons brein plastisch is en door opleiding, sociale betrokkenheid, arbeidsparticipatie en andere hersenstimulerende activiteiten langer goed blijft functioneren.
Original languageUndefined
Title of host publicationDe gezonde levensloop: een geschenk van vele generaties
EditorsLuc Bonneux
Place of PublicationAmsterdam
PublisherAmsterdam University Press
Pages109-116
Number of pages136
ISBN (Print)978 90 8964 318 6
Publication statusPublished - 2011

Cite this