De Wetenschapper van de Toekomst: Verslag van de conferentie ‘Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper 2030'

Translated title of the contribution: Scientist of the Future: Report on Conference Evolution or Revolution. Be part of the discussion about the scientist in 2030

Research output: Book/ReportReportScientific

Abstract

De Wetenschapper van de ToekomstVerslag van de conferentie ‘Evolutie of revolutie? Praat mee over de wetenschapper 2030’Op 23 mei 2019 organiseerden NWOen ZonMWin Den Haag een discussiedag over de wetenschapper van de toekomst.Ongeveer 400 academici gingen met elkaar en met ZonMW en NWO in debat over de manier waarop onderzoekersgewaardeerd, erkend en beloond moeten worden in2030. De aanleidingen voor deze dag zijn meervoudig. De terugkerende discussie overde hogewerkdrukaan de universiteiten, de geringe aandacht in het waarderingssysteem voor onderwijsen voor teamwork, de toenemende aandacht voor valorisatie en wetenschapscommunicatie en de groeiende kritiek op de dominantie van kwantitatieve evaluatiecriteriazoals de H-indexende impact factorspeleneen belangrijke rol. Maar ook Plan Sen de inzet van NWO en ZonMW voor open accessen open science, hebben geleid tot discussies over het herzienvan het belang van de impact factor. In de ochtend gaven wetenschappers uit alle geledingen–junior en senior, bèta, gamma enalfaen van bestuurders tot specialisten in wetenschappelijke communicatie–in een plenaire sessie hun visie op de ideale wetenschapper en op de vraag hoe kwaliteit, impact en relevantie van wetenschap beoordeeld moetworden. In de middag waren er workshops waarinde deelnemers zelf oplossingen konden aandragen voor verschillendethema’s.Opvallend was het grote aantal vrouwen in de zaal én niet zo verrassend, er waren vooral jonge wetenschappers aanwezig.
Translated title of the contributionScientist of the Future: Report on Conference Evolution or Revolution. Be part of the discussion about the scientist in 2030
Original languageDutch
PublisherKNHG / Royal Netherlands Historical Society (Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap)
Number of pages5
Publication statusPublished - 12 Jun 2019

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Scientist of the Future: Report on Conference Evolution or Revolution. Be part of the discussion about the scientist in 2030'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this