Demografie als trend voor het voortgezet onderwijs: essay voor Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Voortgezet Onderwijs (VO), Den Haag

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze notitie beoogt, goeddeels in essayvorm, antwoord te geven op een aantal vragen van OCW-VO: • Hoe ziet de demografische ontwikkeling er op landelijk en regionaal niveau uit? • Hoe ontwikkelt de samenstelling van de bevolking zich naar leeftijd, etniciteit en achterstanden (incl. het regionale beeld) en hoe ziet het migratiebeeld eruit? • Welke invloed heeft de demografische ontwikkeling (krimp) op (de kwaliteit en organisatie van) het voortgezet onderwijs? Vooral de vraagpunten rond kwaliteit zijn lastig te beantwoorden door een kwantitatief ingestelde demograaf. Maar veranderingen in kwantitatieve verhoudingen suggereren vaak wel iets over vermoedelijke veranderingen in kwaliteit. De vragen zullen worden behandeld in drie paragrafen: 1) een empirisch gerichte behandeling van demografische trends rond de stand en loop van de landelijke bevolking, 2) idem rond de stand en loop van de regionale bevolkingen, 3) het meer essayachtige deel waarin de (waarschijnlijke) invloed van de demografische ontwikkelingen worden geschetst voor de kwaliteit en organisatie van het voortgezet onderwijs. De gegevens uit het verleden tot nu zijn steeds afkomstig van het CBS. Voor het komend decennium is gebruik gemaakt van de midden variant van meest recente landelijke bevolkingsprognose van het CBS, en idem van de regionale prognose die door het CBS samen met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt gemaakt.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
Number of pages20
Publication statusPublished - 2009

Cite this