Doorwerken over de drempel van het pensioen

Research output: Book/ReportBookScientific

Abstract

Beslissingen rond werk en pensioen worden genomen in een sterk veranderend economisch landschap, waarin krachten soms tegengesteld werken. Aan de ene kant doet de kredietcrisis velen beseffen dat pensioenaanspraken niet vanzelfsprekend zijn en dat langer doorwerken wellicht noodzakelijk is. Aan de andere kant kan de noodzaak tot herstructurering binnen bedrijven de arbeidsmarktkansen van ouderen sterk verminderen. Dit rapport gaat over de vraag in hoeverre het veranderende pensioenlandschap zijn weerslag heeft gehad op de arbeidsdeelname van oudere werknemers geboren in 1950 of eerder. Deze werknemers werden gedurende een periode van tien jaar – te beginnen in 2001– gevolgd in hun keuzes rondom werk en pensioen. Het rapport richt zich in het bijzonder op degenen die doorwerken over de drempel van het pensioen. Uit het onderzoek blijkt voor een groeiende groep ouderen dat de pensionering niet meer direct het einde van de relatie metde arbeidsmarkt betekent. In dit rapport wordt deze trend onder de loep genomen, waarbij de vraag wordt gesteld hoe deze doorstarters te typeren zijn, wat voor werk zij uitoefenen en wat de belangrijkste prikkels zijn om de arbeidsloopbaan ook na pensionering te continueren. Doorstarten blijkt meer voor te komen bij personen met een hogere opleiding en een goede gezondheid. Maar het blijft niet beperkt tot deze categorie van werknemers. Lageropgeleiden werken ook in groten getale door na hun uittreding, al is dat vaak in een heel ander soort werk dan waar men voor uittreding actief was. Ook gezondheidsproblemen lijken doorstarten lang niet altijd in de weg te staan. Doorstarters geven vooral aan dat ze het werk leuk vinden en dat dit de belangrijkste drijfveer is om in betaald werk actief te blijven. Degenen die puur voor het geld doorwerken vormen een kleine minderheid.
Original languageUndefined
Place of PublicationAmsterdam
PublisherKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Number of pages124
Volume87
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameNIDI boek

Cite this