Doorwerken tot op hogere leeftijd, wat vinden werkgevers, werknemers en zzp’ers?

J. Oude Mulders, M. Damman

Research output: Working paper/discussion paperWorking paper/Discussion paperScientific

641 Downloads (Pure)

Abstract

De afgelopen jaren zijn er ingrijpende maatregelen getroffen om langer door-werken te stimuleren. Regelingen voor vervroegde uittreding zijn afgeschaft en de AOW-leeftijd wordt stapsgewijs verhoogd. Ondanks dat deze maatregelen voor alle werkenden gelden, bestaan er aanzienlijke verschillen in de leeftijd waarop werkenden met pensioen (willen) gaan. In deze Netspar Brief gaan we in op de vraag hoe werkgevers, werknemers en zzp’ers denken over werken tot op hoge leeftijd.Werkgevers staan niet te springen om ouderen langer aan het werk te houden. Er is echter wel een groeiend besef van de implicaties van de vergrijzende samenleving voor organisaties. Dit gaat gepaard met zorgen. Werkgevers maken zich het meest zorgen om de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsproblemen. In de industrie/bouw maakt 55% van de werkgevers zich zorgen hierover, in de dienstensector 40% en in de publieke sector 35%. Op de tweede plaats staan zorgen over lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd. Daar staat tegenover dat werkgevers het afgelopen decennium veel actiever zijn geworden in het aanbieden van scholing, training en flexibele werktijden om te voorkomen dat oudere werknemers langdurig uit het arbeids-proces vallen.De huidige oudere werknemers (van 60-65 jaar) delen de zorgen van werkgevers. Ongeveer 40% maakt zich zorgen over het kunnen volhouden van het werk tot aan de pensioenleeftijd. Vele oudere werknemers zouden graag op veel jongere leeftijd met pensioen gaan dan dat binnen de huidige beleidscontext mogelijk is. Het gat tussen de gemiddelde gewenste pensioenleeftijd (63,4) en de verwachte pensioenleeftijd (65,7) is aanzienlijk: 2,3 jaar. In de bouw is het gat zelfs nog groter (2,8 jaar). Onder zzp’ers bestaat meer animo om tot op echt hoge leeftijd door te werken dan onder werknemers. Zo’n 20% van de zzp’ers (45-65 jaar in 2016) wil door-werken na het 67ste jaar, in vergelijking met zo’n 3% van de werknemers. De lagere pensioenopbouw zal hierbij een rol spelen, maar ook werkkenmerken, zoals meer flexibiliteit, lijken daar substantieel aan bij te dragen. Samenvattend toont het onderzoek onder werkgevers, werknemers en zzp’ers aan dat er zowel tussen als binnen deze groepen heel verschillend wordt gedacht over langer doorwerken. Toch zijn er voor bepaalde sectoren ook eenduidige signa-len. Met name bij lichamelijk en mentaal zware beroepen lijkt de discrepantie tussen wens en werkelijkheid – zowel voor werkgevers als voor werknemers – aanzienlijk te zijn. Hier ligt mogelijk een rol voor sociale partners en de overheid, bijvoorbeeld door om- en bijscholing verder te stimuleren.
Original languageDutch
PublisherNetwork for Studies on Pensions, Aging and Retirement (NETSPAR)
Number of pages22
Publication statusPublished - Apr 2019

Publication series

NameNetspar Brief
No.16

Cite this