Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu

A. M. A. van der Linden, P. van Beelen, R. Kruijne, R. C. M. Merkelbach, J. G. Groenwold, R. A. N. Vijftigschild, A. J. van der Wal, M. G. Vijver, G. R. de Snoo, G. A. van den Berg, J. F. M. Huijsmans, D. J. van der Gaag, M. de Boer, S. A. M. de Kool, D. F. Kalf

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening, beide ten opzichte van 1998. Tussentijdse doelstellingen voor 2005 zijn respectievelijk 75% en 50%. De berekende vermindering van de milieubelasting van het oppervlaktewater als gevolg van drift is 86%. Verplichte driftreducerende maatregelen en, in mindere mate, het van de markt halen van een aantal stoffen leverden de belangrijkste bijdragen aan deze vermindering. Concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater lieten in het algemeen een dalende trend zien, maar nog steeds worden stoffen aangetroffen boven maximaal toelaatbare concentraties. Het aantal knelpunten in de drinkwatervoorziening daalde van 33 naar 27, waarmee de tussentijdse doelstelling niet werd gehaald. Hiervoor zijn gebruik buiten de landbouw en aanvoer vanuit het buitenland gedeeltelijk verantwoordelijk. Het aantal normoverschrijdingen op de innamepunten daalde wel met ongeveer 70%. Zo meldt het RIVM, die onderzoek deed in samenwerking met Alterra, CLM, CML, KIWA, PRI, PPO, PD, RIZA en CBS.
Original languageDutch
PublisherRIVM
ISBN (Print)9069601621 9789069601625
Publication statusPublished - 2007
Externally publishedYes

Cite this