Feit of fictie: Kan de wetenschap bijdragen aan een toekomstbestendig migratiebeleid?

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

73 Downloads (Pure)

Abstract

Migratiebeleid zou moeten worden gebaseerd op een rationele afweging van argumenten, maar in debatten over migratie spelen emoties vaak een belangrijke rol. Dat maakt de relatie tussen wetenschap en beleid gecompliceerd. In deze bij-drage bespreken we de spanningsvelden en dilem-ma’s die uitwisseling tussen wetenschap en beleid bepalen en soms bemoeilijken. We benadrukken het belang om tot uitwisseling te komen, vooral wanneer het gaat om migratie waar het debat in hoge mate gepolariseerd is.
Original languageDutch
Pages (from-to)39-44
JournalJournaal Vreemdelingenrecht
VolumeMaart 2019
Issue number1
Publication statusPublished - Mar 2019

Cite this