Meertaligheid is het unique selling point van een nieuw project van NHL Stenden Hogeschool. Studenten worden voorbereid op onderwijs aan global citizens.
Original languageDutch
Pages (from-to)18
Number of pages1
JournalLeeuwarder Courant
Publication statusPublished - 15 May 2018

ID: 6584697