Het Stadsfries is een spreektaal en kent geen schrijfnorm die in de zeven verschillende steden wordt gedeeld. Maar waarom niet eens die spellingsverschillen bespreken en op zoek gaan naar een zekere mate van eenheid?
Original languageDutch
Pages (from-to)23
JournalFriesch Dagblad
StatePublished - 03 Nov 2018

ID: 8933321