Het verondiepen van diepe uiterwaardplassen met slib: Is natuurontwikkeling daarbij gebaat?

Yvon J. M. Verstijnen* (Corresponding author), Piet-Jan Westendorp, Alfons J. P. Smolders, Lisette de Senerpont Domis, S. Teurlincx, Gerben van Geest, Mark Groen, Martijn Dorenbosch, Paul van Els

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Abstract

Door zand- en grindwinning zijn in het Nederlandse rivierenlandschap honderden diepe plassen ontstaan. Sommige van deze plassen worden verondiept met bagger en grond ten behoeve van natuurontwikkeling. Hiervoor wordt ook licht verontreinigd slib gebruikt. Dit verondiepen van diepe plassen leidt tot maatschappelijke weerstand. Voorstanders wijzen op de natuurwinst die kan ontstaan in verondiepte plassen, terwijl tegenstanders de waarde van de diepe plas benadrukken. Een belangrijk vraag is daarom in hoeverre verondiepen daadwerkelijk tot verbetering van de ecologie leidt.
Original languageDutch
Pages (from-to)185-193
JournalLandschap
Volume2022
Issue number4
Publication statusPublished - 2022

Cite this