Identifying Plasma Biomarkers with high specificity for major depressive disorder: A multi-level proteomics study

Yachen Shi, Ruize Song, Liping Wang, Yangjian Qi, Hongxing Zhang, Jianli Zhu, Xiaobin Zhang, Xiaowei Tang, Qiongqiong Zhan, Yang Zhao, Dick F Swaab, Ai-Min Bao, Zhijun Zhang

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Identifying Plasma Biomarkers with high specificity for major depressive disorder: A multi-level proteomics study'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences