‘In Sintrum foar de Fryske taal’

R. Salverda

Research output: Chapter in book/volumeChapterProfessional

Original languageFrisian
Title of host publicationGearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk op 29 oktober 2008 yn It Aljemint & Oansetten foar takomstich taalbelied.
Editors Wurkgroep Oanfalsplan
Place of PublicationLjouwert
Pages32-36
Number of pages5
Publication statusPublished - 2009

Cite this