Lemma's Online Nederlânsk-Frysk Wurdboek: Publisearre op Frysker: 43.555 ; mei-inoar 46.022

P. Duijff, H. Sijens, J. Spoelstra, W. Visser, Martijn Kingma, André Looijenga, Liuwe H. Westra, H. Van de Velde, Johan van der Zwaag

Research output: Chapter in book/volumeEntry for encyclopedia/dictionaryScientific

Original languageFrisian
Title of host publicationOnline Nederlânsk-Frysk Wurdboek
Publication statusPublished - 31 Dec 2022

Cite this