Migratie staat centraal in het publieke debat nu de stroom van vluchtelingen Europa en ook Nederland heeft bereikt. De meningen over hoe met deze immigratiestroom moet worden omgegaan buitelen over elkaar heen. Maar niets is zo ingewikkeld als omgaan met immigratie, meent Harry van Dalen. En de makkelijke praatjes over vrije migratie helpen al helemaal niet.
Original languageDutch
JournalMe Judice
Publication statusPublished - 11 Oct 2015

    Research areas

  • vluchtelingen, migratie

ID: 1722507