Non targetplant field study: Effects of glufosinate-ammonium on off crop vegetation

G.R. de Snoo, W.L.M. Tamis, P.J. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het aantal bestrijdingsmiddelen dat op de Nederlandse markt is toegelaten neemt de laatste jaren toe en ook het gebruik van de bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw stijgt. Dit staat haaks op de beleidsvoornemens uit het verleden waar werd gepleit voor een vermindering van het gebruik en een vermindering van de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. Desondanks lijkt het de laatste jaren toch mogelijk om een intensieve landbouw te hebben naast een redelijke waterkwaliteit. Vijftig jaar na Dode Lente drijven er zelden meer dode vissen in het water en zijn grote problemen met bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater waaruit drinkwater wordt gemaakt verleden tijd.
Original languageEnglish
PublisherUniversiteit Leiden, Centrum voor Milieuwetenschappen (CML)
Publication statusPublished - 2008
Externally publishedYes

Cite this