Prakijkproef ijzersuppletie voor fosfaatvastlegging in laagveenplassen

Clara Chrzanowski, Jeroen Geurts, Gerard Ter Heerdt, Anne Immers, Steven A.J. Declerck

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleProfessional

63 Downloads (Pure)

Abstract

De laagveenplas Terra Nova kampt al jaren met blauwalgenbloei en lage bedekkingen met waterplanten, ondanks jaarlijkse biomanipula%emaatregelen. Een belangrijke oorzaak hiervan is de fosfaatrijke waterbodem met een laag ijzergehalte, die zorgt voor een hoge fosfaatnalevering naar de waterlaag. Om het ijzergehalte van de bodem te verhogen, werd geleidelijk ijzer aan de plas toegevoegd gedurende anderhalf jaar. Tijdens en na de ijzersupple%e daalden de fosfaatconcentra%es in de waterlaag naar historisch lage niveaus, met helder water, waterplantenontwikkeling en het verdwijnen van algenbloei tot gevolg. Het is onduidelijk of de verlaagde fosfaatnalevering langdurig zal zijn.
Original languageDutch
JournalH2O
VolumeOnline
Early online date20 Apr 2015
Publication statusPublished - 20 Apr 2015

Cite this