Prekadastrale Atlas fan Fryslân. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren, dl. 16. Westdongeradiel

J.A. Mol, P.N. Noomen

Research output: Book/ReportBookScientific

Original languageUndefined
Place of PublicationLeeuwarden
PublisherFryske Akademy
Volume16
Publication statusPublished - 2003

Publication series

NameKadastrale en Prekadastrale Atlas fan Fryslân

Cite this