Prevalence of low inflammatory tinea genitalis in southern China

Songchao Yin, Xiaoyuan Xie, Meirong Li, Xin Zhou, Ling Wei, Zhirui Chen, Jian Chen, Chun Lu, Sybren De Hoog, Wei Lai, Peiying Feng

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

7 Citations (Scopus)
Original languageEnglish
JournalMycoses
DOIs
Publication statusPublished - 11 Oct 2018

Cite this