Privatisering: bezint eer ge begint en voltooit hetgeen is ontplooid

C.N. Teulings, A.L. Bovenberg, H.P. van Dalen

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientific

Abstract

Privatisering is een belofte om de beslissingsmacht van private eigenaren niet aan te tasten, uitzonderlijke omstandigheden daargelaten. Heldere spelregels, samen met beperkte interventiemogelijkheden van de overheid, vormen de noodzakelijke voorwaarde voor marktwerking. Privatisering is echter een gedeelde verantwoordelijkheid: in ruil voor eigen verantwoordelijkheid dienen private partijen zich maatschappelijk verantwoord te gedragen.
Original languageDutch
Pages (from-to)44-53
JournalChristen Democratische Verkenningen: maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
Issue number3
Publication statusPublished - 2007

Cite this