1. 2017
 2. HISGIS Dokkum

  Mol, J. A., Hartmann, J., Raat, M., Boonstra, B., Vermaut, T., Delfstra, T. & de Haan, P. 19 May 2017

  Research output: ScientificDatabase

 3. Obe Postma: In stil bestean – In ivich lûd

  Salverda, R. 19 May 2017 In : De Moanne: algemien-kultureel opinyblêd.

  Research output: ProfessionalBook/Film/Article review

 4. Staat van het Nederlands

  Cornips, L. M. E. A. 15 May 2017 In : De Limburger/Limburgs Dagblad.

  Research output: PopularizingArticle

 5. RIO Country Report 2016: the Netherlands

  van den Broek, J., Deuten, J. & Jonkers, K. 12 May 2017 European Commission. 27 p.

  Research output: ProfessionalReport

 6. The Colossal Stranger: A Cultural History of Diplodocus carnegii

  Nieuwland, I. J. J. 11 May 2017 482 p.

  Research output: ScientificPhD thesis

 7. Living labs in Nederland: onderzoek en innovatie mét steden

  Deuten, J., van den Broek, J. & Maas, T. 08 May 2017 Rathenau Instituut

  Research output: ProfessionalWeb article

 8. Plaknammen: Warfstermûne

  Duijff, P. 06 May 2017 In : Friesch Dagblad. p. 4-4

  Research output: ProfessionalArticle

 9. Sinds ik in Nederland woon, voel ik me rond 4 en 5 mei onprettig

  Balkenhol, M. 04 May 2017 In : De Volkskrant.

  Research output: PopularizingArticle