1. 2019
 2. New Beginnings: Using Keystroke Logging For Literary Writing

  Buschenhenke, F. & Bekius, L., 10 Jul 2019.

  Research output: Contribution to conferencePosterScientific

 3. [Review of: Le lingue del Mare del Nord [= Filologia Germanica-Germanic Philology 9 (2017)] (Milano, Prometheus, ISBN 978-88-8220-233-0)

  Dyk, S., 10 Jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 79-83

  Research output: Contribution to journal/periodicalBook/Film/Article reviewScientific

 4. Ynkoarte nammen yn it Frysk

  Visser, W., 10 Jul 2019, In : Us Wurk. Tydskrift foar frisistyk. 68, 1-2, p. 49-69

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 5. Advertising Gender - Using Computer Vision to Trace Gender Displays in Historical Advertisements, 1920-1990

  Wevers, M. & Smits, T., 09 Jul 2019, DH 2019: Proceedings of the Digital Humanities Conference 2019.

  Research output: Chapter in book/volumeContribution to conference proceedingsScientificpeer-review

 6. Peat substrate amended with chitin modulates the N-cycle, siderophore and chitinase responses in the lettuce rhizobiome

  de Tender, C., Mesuere, B., van der Jeugt, F., Haegeman, A., Ruttink, T., Vandecasteele, B., Dawyndt, P., Debode, J. & Kuramae, E. E., 09 Jul 2019, In : Scientific Reports. 9

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 7. Spatial Humanities Netherlands. Towards a national collaborative network

  Zijdeman, R. L., Stapel, R. J., Beek, W., Mac Gillavry, E., Mol, J. A., Spaan, B., van Steensel, A. & Vermaut, T., 07 Jul 2019, p. nr. 0699.

  Research output: Contribution to conferencePaperProfessional

 8. Aspekten fan Fryske Literatuer : Special Issue on Frisian literature: It Beaken 2018 (3-4)

  Hoekstra, E. (Guest ed.) & Salverda, R. (Guest ed.), 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4

  Research output: Contribution to journal/periodicalSpecial issue (editorship)Scientific

 9. Friese letterkunde: Ogen open, nieuwe ontdekkingen

  Hoekstra, E. & Salverda, R., 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, 16 p.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 10. Konstruksje fan sosjale identiteit yn it Fryske realisme. It betide wurk (1848-1860) fan Waling Dykstra

  de Vries, A., 05 Jul 2019, In : It Beaken. Tydskrift fan de Fryske Akademy. 80, 3-4, p. 268-281

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

 11. Mensenrechten moeten weer leidend worden in het migratiebeleid

  Lucassen, L. & Strik, T., 04 Jul 2019, In : De Volkskrant.

  Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Previous 1...3 4 5 6 7 8 9 10 ...3545 Next