Snel herstel van heide op voormalige landbouwgrond mogelijk?

A. Van der Wal, W. De Boer

Research output: Contribution to journal/periodicalArticlePopularizing

Abstract

Recent verlaten landbouwbodems zijn voedselrijk en raken snel begroeid met grassen en kruiden. Pas na verschraling en verzuring van de bodem lijkt Struikhei (Calluna vulgaris) de concurrentie met grassen en kruiden aan te kunnen en kan zich een heidevegetatie ontwikkelen. Dit kan decennia duren. Toch werden in een ca 10 jaar geleden verlaten landbouwveld plekken met Struikhei gevonden. Hoe heeft Struikhei zich hier kunnen vestigen, handhaven en uitbreiden tussen de grassen en kruiden? De mycorrhiza in de bodem lijkt een sleutelrol te spelen.
Original languageDutch
JournalDe Levende Natuur
Issue number4
Publication statusPublished - 2008

Cite this