T4-like Phages Reveal the Potential Role of Viruses in Soil Organic Matter Mineralization

Xiaomeng Wei, Tida Ge* (Corresponding author), Chuanfa Wu, Shuang Wang, Kyle Mason-Jones, Yong Li, Zhenke Zhu, Yajun Hu, Chao Liang, Jianlin Shen, Jinshui Wu, Yakov Kuzyakov

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journal/periodicalArticleScientificpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'T4-like Phages Reveal the Potential Role of Viruses in Soil Organic Matter Mineralization'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds