Taal fan klerken en klanten: ûndersyk nei it Frysk en it nederlansk yn it ferkear tusken siktary-amtners en ynwenners fan de gemeente Hearrenfean

D. Gorter

Research output: PhD ThesisPhD thesis

Original languageEnglish
Supervisors/Advisors
  • Feitsma, A., Promotor
  • Jansma, L.G., Promotor, External person
Place of PublicationLjouwert/Leeuwarden
Publisher
Publication statusPublished - 1993

Cite this