Original languageDutch
Title of book/report/proceedingsWurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal 25
EditorsP.Y.J. Boersma
Place of publicationLeeuwarden / Ljouwert
PublisherFryske Akademy
Publication date2011
Pages273-368
StatePublished

ID: 362729