Original languageUndefined
Title of book/volumeDe biografy (yn Fryslân). Sympoasium hâlden op sneon 24 novimber 2007 ta it ôfskie fan de Provinsjale Advyskommisje Fryske literatuer
Place of PublicationLjouwert
PublisherProvinsje Fryslân
Pages9-19
StatePublished - 2008

ID: 181453