Het rapport Waardevol – Indicatoren voor valorisatie biedt kennisinstellingen, wetenschapsfinanciers en kennisgebruikers een gemeenschappelijk kader voor valorisatie. De methode werkt met valorisatiekaarten waarmee betrokken organisaties systematisch kunnen monitoren hoe groot de valorisatie-inspanningen zijn, wat de opbrengsten zijn en welke mogelijkheden voor verbetering er zijn. Het gebruik van valorisatiekaarten zal helpen om het inzicht te vergroten in wat publieke kennisinstellingen, wetenschapsfinanciers en bedrijfsleven nu al doen aan valorisatie.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherRathenau Instituut
Number of pages38
StatePublished - 2011

ID: 84743