Original languageUndefined
Title of book/report/proceedingsWurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal.
Place of PublicationLeeuwarden / Ljouwert
PublisherFryske Akademy
Pages127-400
StatePublished - 2006

ID: 69566