Original languageUndefined
Title of book/report/proceedingsWurdboek fan de Fryske taal / Woordenboek der Friese taal.
Place of publicationLeeuwarden / Ljouwert
PublisherFryske Akademy
Publication date2006
Pages127-400
StatePublished

ID: 69566