Original languageEnglish
Title of book/volumeTussen goed en fout: nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945 (2e dr. Van oratie)
Place of PublicationFraneker
StatePublished - 1986

ID: 440210