Verkenning Bevolking 2050; Inventarisatie van toekomstverkenningen

Research output: Book/ReportReportScientific

57 Downloads (Pure)

Abstract

Achtergronddocument Verkenning Bevolking 2050, NIDI/CBS/CPB/PBL/RIVM/SCP. Bijlage 1 bij brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer, 18 december 2019.

Op verzoek van negen ministeries voeren het NIDI, CBS, CPB, SCP, PBL en RIVM onder de naam Verkenning Bevolking 2050 onderzoek uit naar de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw op tal van maatschappelijke terreinen. Als eerste stap is een inventarisatie gemaakt van beschikbare toekomstverkenningen. Dit rapport bevat een overzicht van recent gepubliceerde toekomstverkenningen op het gebied van bevolking, fysieke omgeving (wonen, mobiliteit, energie), onderwijs en opleiding, economie en arbeidsmarkt, het sociale en culturele domein en gezondheid en zorg. Daarbij is voornamelijk naar verkenningen voor Nederland als geheel gekeken, en niet zozeer naar studies die alleen op een specifieke regio of gemeente betrekking hebben.
Original languageDutch
Publication statusPublished - Dec 2019

Cite this