Verkenning bevolking 2050; Zekerheden en onzekerheden over de gevolgen van veranderingen in de bevolking

Research output: Book/ReportReportScientific

33 Downloads (Pure)

Abstract

Voortgangsrapportage Verkenning Bevolking 2050, Bijlage 2 bij brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer, 18 december 2019.

De Tweede Kamer heeft gevraagd om de gevolgen van veranderingen in de omvang en samenstelling van de bevolking halverwege deze eeuw in kaart te brengen. De regering heeft aan het NIDI (coördinatie), CBS, CPB, PBL, RIVM en SCP gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek, dat wordt uitgevoerd onder de naam Verkenning Bevolking 2050, bestaat uit twee fasen. De eerste fase wordt afgesloten met dit rapport. Het bestaat uit een inventarisatie van bestaande toekomstverkenningen en een ontwerp van nieuwe bevolkingsvarianten die mogelijke ontwikkelingen in de omvang en samenstelling van de bevolking schetsen. In de tweede fase worden de demografische varianten berekend en de mogelijke maatschappelijke gevolgen ervan verkend.
Original languageDutch
Publication statusPublished - Dec 2019

Cite this