Waterkwaliteit in het Wylerbergmeer: effecten van maatregelen: Eindrapport

Wiebe Lekkerkerk, Lisette de Senerpont Domis*, S. Teurlincx

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het onderzoekstraject van AKWA/NIOO-KNAW richt zich op het verkrijgen van meer inzicht op het effect van bovengenoemde maatregelen op het functioneren van het Wylerbergmeer. In de periode 2018-2020 zijn namelijk nog regelmatig blauwalgenbloeien gesignaleerd. Dit wijst erop dat ondanks de uitgevoerde maatregelen, eutrofiering nog steeds een rol speelt in het Wylerbergmeer. Gezien de beperkte tijd en middelen concentreert het onderzoek zich op het verkrijgen van een kwalitatief begrip over de effectiviteit van de maatregelen, en meer inzicht in stuurfactoren in het voortkomen van de blauwalgenbloeien. Hiertoe zal een combinatie van analyse van historische gegevens, veldwerk en labexperimenten uitgevoerd.
Met het onderzoek hopen we een kwalitatief antwoord te krijgen op de volgende vragen:
8
1. Laten de beschikbare biologische en fysisch-chemische gegevens, een trend zien die een mogelijke verklaring geven voor de vorming van blauwalgbloeien in het Wylerbergmeer?
2. Levert de bodem – ondanks de baggerwerkzaamheden- nog fosfor (P) na, en hoe verhoudt dat proces zich tot mogelijke andere bronnen van nutriënteninvoer?
3. In hoeverre is bladval nog een belangrijke nutriëntenaanvoer voor de plas, en hoe verhoudt dat proces zich tot mogelijke andere bronnen van nutriënteninvoer?
4. In hoeverre speelt afspoeling een rol bij de eutrofiering van het Wylerbergmeer, en hoe verhoudt dat proces zich tot mogelijke andere bronnen van nutriënteninvoer?
5. Wat zijn mogelijke symptoom- en bronmaatregelen om blauwalgengroei tegen te gaan? Wat kan op basis van dit onderzoek worden aanbevolen?
Original languageDutch
Number of pages50
Publication statusAccepted/In press - 13 Jun 2022

Keywords

  • Watersysteemanalyse

Cite this