Onderzoeksactiviteiten zoeken

Zoek in alle inhoud

Filters voor Activiteiten

Concepten zoeken
Geselecteerde filters

The quantal change of alveolar /r/ to uvular [R]

Didier Demolin (Speaker), & H. Van de Velde (Speaker)

07 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

ICML 17

J.E. Dijkstra (Deelnemer)

22 mei 201925 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Over welk gebied heerste Redbad?

J.A. Mol (Speaker), & Gilles de Langen (Speaker)

12 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Algemene Ledenvergadering Vereniging Zeegeschiedenis

A.J. Brand (Organisator)

18 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Een geschiedenis van de Hanze

A.J. Brand (Teacher)

feb 2019mrt 2019

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieLesactiviteitMaatschappelijk

Presentatie Leeuwarden Time Machine

J.A. Mol (Organisator)

03 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Chair Cross-Domain Panel

H. Van de Velde (Adviseur)

20192021

Activiteit: ExpertadviesAcademisch

Middeleeuws Fries Recht

J.A. Nijdam (Speaker)

06 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Presentatie digitale uitgave Scheepsboek Hempenius

Jan de Vries (Organisator), & A.J. Brand (Organisator)

17 mrt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementMaatschappelijk

Body Schemas in Medieval Frisian Law Texts

J.A. Nijdam (Speaker)

15 jul 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Sympoasium Wurkgroep Maritime Skiednis 2019

A.J. Brand (Organisator)

19 jan 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Zielenheil of zielenheilsmarkten op het platteland?

J.A. Mol (Speaker)

11 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Friese vrachtvaarders in de Sonttolregisters rond 1600

A.J. Brand (Speaker)

18 mei 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

International Symposium on Monolingual and Bilingual Speech 2019

J.E. Dijkstra (Lid programmacommissie)

27 aug 201930 aug 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Foarljochting oer Fryske Akademy

E.L. Klinkenberg (Speaker), , J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Willem Smink (Speaker)

27 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

La langue frisonne dans l'environment digitale

H. Van de Velde (Invited speaker)

13 sep 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

ICML 17

H. Van de Velde (Organisator), & W.J. Heeringa (Organisator)

24 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Biodiversiteit onder druk

Louise E.M. Vet (Speaker)

11 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Duurzame Troonrede

Louise E.M. Vet (Invited speaker)

03 sep 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Deltaplan Biodiversiteitsherstel bij Future for Nature Award

Louise E.M. Vet (Invited speaker)

24 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

What to learn from the NIOO-ITN project bij Insect Docters

Louise E.M. Vet (Invited speaker)

12 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

AWTI (Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie) (Externe Organisatie)

L.E.M. Vet (Lid)

2019 → …

Activiteit: LidmaatschapLidmaatschap van een onderzoeksreviewcommissieAcademisch

Reflectiepanel

Louise E.M. Vet (Speaker)

28 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Biodiversiteit: werken met de natuur

Louise E.M. Vet (Invited speaker)

06 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Stichting Urgenda (Externe Organisatie)

L.E.M. Vet (Voorzitter)

01 jan 2019 → …

Activiteit: LidmaatschapBestuurslidmaatschaMaatschappelijk

Een wetenschappelijk benadering op een goede bodemkwaliteit ter bevordering van de biodiversiteit in de landbouw

Louise E.M. Vet (Invited speaker), & Gerard Korthals (Invited speaker)

11 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Klimaatpartners Wageningen Klimaat Neutraal

Louise E.M. Vet (Gastheer/dame)

22 okt 2019

Activiteit: Ontvangen van een bezoekerMaatschappelijk

Deltaplan Biodiversiteitsherstel bij Wild Amsterdam / Biodiversiteit in de stad

Louise E.M. Vet (Invited speaker)

13 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

GDPR en het onderzoeksbeleid

Emilie Kraaikamp (Speaker)

06 nov 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Innovation inspired by Nature

Louise E.M. Vet (Keynote speaker)

15 feb 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Action towards FAIR in practice

Ilona von Stein (Organisator)

26 nov 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

International Conference on Minority Languages XVII

Marlous Visser (Deelnemer)

23 mei 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

From alveolar to uvular r. Dialectological, sociolinguistic, phonetic and phonological explanations in sound change.

H. Van de Velde (Invited speaker), & Didier Demolin (Speaker)

14 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

It ferhaal fan Jan Binnes fan Aldwâld

Oebele Vries (Speaker)

17 feb 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Sieperda Symposium

A.M. Molema (Organisator), , J.A. Nijdam (Organisator), , Inge Heslinga (Organisator), & Doeke Sijens (Organisator)

12 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementWorkshop, seminarAcademisch

Analyzing vowel variation of Dutch accents with Visible Vowels

W.J. Heeringa (Speaker), & Hans Van de Velde (Speaker)

28 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Friese taalplanning. Wat is Fries?

P. Duijff (Speaker), & F.J. van der Kuip (Speaker)

24 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Advisearring buorskipsoantsjutting Achtkarspelen

P. Duijff (Adviseur)

22 mrt 2019

Activiteit: ExpertadviesMaatschappelijk

Voorlichting over werk Fryske Akademy, taal en geschiedenis

J.A. Mol (Speaker), , W. Visser (Speaker), & Mettje de Vries (Speaker)

21 jun 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

ICML 17 (Evenement)

J.E. Dijkstra (Peer reviewer)

22 mei 201925 mei 2019

Activiteit: Publicatie peer-review en redactioneel werkPublicatie peer-review

ICHLL-10 : The 10th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology

Hans Van de Velde (Organisator), , R.H. Bremmer jr. (Organisator), , A. Dykstra (Organisator), & W. Visser (Organisator)

12 jun 201914 jun 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Akademylêzingen op 19 novimber 2019, 17 jannewaris 2020 en 17 maart 2020

Willem Smink (Organisator)

19 nov 201917 mrt 2020

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieMaatschappelijk

Jacqueline van Lier, University of Utrecht (thesis supervision)

J.E. Dijkstra (Examiner)

01 feb 201930 apr 2019

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisieStudent/Intern supervision

Schets van de Friese en Nederlandse Lexicografie: van kleitablet naar digitaal

P. Duijff (Speaker)

26 mrt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Multilingual Classrooms. VirtuLApp Multiplier Event

Marlous Visser (Organisator)

17 okt 201918 okt 2019

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementAnder evenementAcademisch

Un beeld fan ut Sneekers: un Stadsfrise fariant

P. Duijff (Speaker)

18 apr 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Frisian spelling tools in the digital era. Challenges and opportunities for small languages.

H. Van de Velde (Speaker)

15 apr 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieAcademisch

Origins and Mechanisms of Social Influences in Couples: The Case of Retirement Decisions

M. Eismann (Speaker)

31 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk

Lid promotiecommissie PhD thesis MSc. A. (Anoeshka) J. Gehring, Radboud Universiteit

T. Fokkema (Examiner)

11 feb 2019

Activiteit: Lesgeven/Examinering/SupervisiePhD candidate reviewing/examination

Eenzaamheid in Nederland; Waar staan we in internationaal perspectief?

J. Gierveld (Speaker)

17 okt 2019

Activiteit: Toespraak of presentatieMaatschappelijk