Akademylêzingen, Leeuwarden en Joure

  • R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

53ste Jiergong Akademylêzingen 2010
Periode2010