Akademylêzingen, Leeuwarden en Joure

R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

51ste Jiergong Akademylêzingen
Periode14 nov 2008