Akademylêzingen, Leeuwarden en Joure

  • R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

52ste Jiergong Akademylêzingen 2009
Periode27 nov. 2009