Akademylêzingen op 14 jan., 15 febr. , 15 nov. 2011, Leeuwarden en Joure

  • R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

54ste Jiergong Akademylêzingen 2011
Periode2011