Akademylêzingen op 16 nov. 2012, 15 januari en 12 februari 2013, Leeuwarden en Joure

  • R. Salverda (Organisator)

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

55ste Jiergong Akademylêzingen 2012
Periode2012