Akademylêzingen op 19 nov. 2013, 17 januari en 11 februari 2014, Leeuwarden en Joure

Activiteit: Deelname aan of organisatie van een evenementConferentieAcademisch

Beschrijving

56ste Jiergong Akademylêzingen 2013
Periode2013